Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław"

Numer KRS: 0000860748
Numer konta: 05 1940 1076 3216 8631 0000 0000
Z przyjemnością informujemy, że w roku 2021/2022 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław" podjęło następujące działania zgodne z ujętymi w Statucie Stowarzyszenia obszarami działalności pożytku publicznego:

1.    Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
Nawiązaliśmy kontakt z Instytutem Filologii Romańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podpisaliśmy umowę z lektorem języka hiszpańskiego, panem Davidem Alejandro Thöny Méndezem, dotyczącą prowadzenia comiesięcznych lekcji języka hiszpańskiego online w roku szkolnym 2021/2022. Lekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale także absolwentów i sympatyków szkoły, co najlepiej realizuje ideę zapewnienia wszechstronnego rozwoju absolwentów II Liceum oraz społeczności szkolnej i lokalnej. (koszt: 455 zł netto).
Stowarzyszenie zakupiło roczną elektroniczną prenumeratę kwartalników językowych: English Matters, Deutsch Aktuell oraz ¿Español?, Sí Gracias. Są one udostępniane nauczycielom języków obcych w naszej szkole
do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego, niemieckiego
i hiszpańskiego. (koszt: 216,33 zł. brutto).
2.    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.

Stowarzyszenie pomogło w doposażeniu szkolnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, finansując zakup repliki ładownicy WP wz. 1923 komplet super repro. (koszt: 428,99 zł. brutto)
3.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Sfinansowaliśmy zakup dwóch stołów pingpongowych wraz z osprzętem (siatki, rakietki, piłeczki). (koszt: 4000 zł).
W ramach działań organizacyjnych zamówiliśmy baner Stowarzyszenia, który będziemy eksponować na przyszłych uroczystościach, oraz naklejki z logo Stowarzyszenia, które  będziemy umieszczać na zakupionym przez nas sprzęcie. W bieżącym roku chcielibyśmy skupić się na pozostałych obszarach działalności pożytku publicznego oraz zorganizowaniu spotkania absolwentów, które planowaliśmy zrealizować w minionym roku, a które się nie odbyło z powodu pandemicznych obostrzeń.

Zapraszamy do współpracy i zgłaszania inicjatyw, w których realizacji Stowarzyszenie może pomóc. Prosimy o kontakt: stowarzyszenie2lo@gmail.com
Prosimy również o przekazanie darowizn oraz 1% podatku dochodowego, za co z góry serdecznie dziękujemy!
 

Konińskie wspomnienia

Konińskie wspomnienia - artykuły z regionalnego portalu LM.pl umieszczone dzięki uprzejmości autora, p. Roberta Olejnika:

KRONIKI