Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

XIX Festiwal Nauki

9.12.2021
XIX Festiwal Nauki
Już dziewiętnasty raz w II LO odbył się Festiwal Nauki. 9.12. spotkaliśmy się w systemie on-line  z wykładowcami uczelni wyższych, prelegentami i absolwentami naszej szkoły. Zaproszeni goście zaprezentowali bogatą ofertę tematyczną, dzięki której uczniowie i nauczyciele mogli uczestniczyć w wybranych, interesujących ich wykładach:
•          dr hab. Jarosław Horowski prof. UMK,
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu
Czy samotność może być dobra moralnie?
 
•          dr hab. Alina Zajadacz  prof. UAM, 
Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
Kenia - zróżnicowanie środowiska geograficznego.
 
•          dr hab. Grzegorz Kowalewski prof. UAM,
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
Czy depopulacja Ziemi jest koniecznym warunkiem jej ochrony?
 
•          mgr Sylwia Maciejewska,
PWSZ Konin
”Language and the brain”- psycholingwistyczne potyczki.
 
 
•          dr Marek Derenowski,
PWSZ Konin
Motyw drogi w kulturze amerykańskiej.
 
•          mgr Eleonora Imbierowicz, 
Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UWr
Wstęp do psychologii: trzy koncepcje zmieniające życie.
 
•          mgr inż. Rafał Dziamski,
przedsiębiorca, programista, retromaniak, organizator bloku literackiego festiwalu fantastyki Pyrkon i miłośnik historii
Genetyka dla opornych informatyków.
 
 
•          dr Ewa Urbaniak-Rybicka,
PWSZ Konin
”Who am I when I am transported?” – The immigrant experience In Canadian literature.
 
•          mgr Marek Gralewski,
PWSZ Konin
Zawód tłumacza: fakty i mity.
 
•          dr inż. Przemysław Michalski,
Wydział Fizyki PW
Jak fizyk może wygrać z katastrofą klimatyczną?
 
•          Bartosz Bagrowski,
Fizjoterapeuta dziecięcy w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu; Trener funkcji poznawczych, Student Psychologii Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Neurobiologia stresu - czyli o niezapowiedzianych kartkówkach i łamaniu kości.
 
•          mgr Iwona Nolbert,
PWSZ Konin
Młodzież w gabinecie kosmetycznym.
 
•          mgr Weronika Skrzetuska,
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Pracownia Hodowli Koni, UP w Poznaniu
Co wiemy z badań genetycznych koni? Wybrane aspekty.
 
•          mgr inż. Paulina Lipińska,
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Pracownia Rozrodu Zwierząt, UP w Poznaniu
Techniki wspomaganego rozrodu w ochronie zagrożonych gatunków.
 
•          dr hab. Dorota Cieślak prof. UP,
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, UP w Poznaniu
„Seksmisja”, czyli partenogenetyczne zarodki ssaków - fikcja czy rzeczywistość?
 
•          dr hab. Marta Wrześniewska - Pietrzak prof. UAM,
Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Piękny język motyli - o języku i kulturze Głuchych słów kilka.
 
•          dr Katarzyna Jędraszczyk,
Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Ukraińcy i Polacy - jak się zrozumieć porozumieć?
 
•          dr Piotr Pawlak,
Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Kultura polityczna w mediach
 
•          mgr Jagoda Zmyślona,
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu
Czy nasze portfele wytrzymają inflację?
 
•          dr hab. Adam Barabasz prof. UAM,
Zakład Badań Niemcoznawczych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Sport w polityce. Polityka w sporcie.
 
  •    dr Jarosław Kardaś,
Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Czy rosyjska polityka wobec regionu byłego ZSRR prowadzi do stabilizacji czy destabilizacji tego obszaru?
 
•          dr Marcin Łukaszewski,
Zakład Kultury Politycznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Monarchia elekcyjna świnką morską form rządów.
 
•          dr hab. Wojciech Dohnal, prof. UAM,
Zakład Teorii i Metodologii Antropologii, Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu
Zróżnicowanie etniczne, religijne i językowe Afryki.
 
•          dr hab. Zbigniew Szmyt, prof. UAM
Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu
Animizm na Syberii.
 
•          Paweł Musiałowski,
szkoleniowiec, trener biznesu i doradca strategiczny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i II LO
Złoto, Elon Musk, giełda i biznes przyszłości. O pieniądzach w dużej skali i tym, jak zarabiają je najbogatsi.
 
•          mgr Kamil Flig,
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH
Droga do własnej działalności – 3 największe mity przedsiębiorczości.
 
•          mgr Mirosław Łukasiewicz,
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH
Dlaczego warto uczyć się matematyki?
 
•          Damian Kruczkowski,
socjolog, Towarzystwo Przyjaciół Konina, Stowarzyszenie FRYDHOF, Stowarzyszenie Zmieniamy Konin, dyrektor MBP
Stowarzyszenie FRYDHOF - w służbie wielokulturowego dziedzictwa Konina i okolic.
 
•          Bartek Kędziora
student V roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UW-M, Ambasador firmy Servier Polska
Medycyna miłości.
 
•          Karen Kuhn, M.A.,
visiting senior lecturer, Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
A Brief look at Languages in South Africa.
 
•          Sergiusz Napierała,
student studiów magisterskich z chemii, specjalizacja: analityka chemiczna, UAM w Poznaniu
Modyfikacja właściwości elektrochromowych materiałów poprzez postsyntetyczną wymianę jonów metali.
 
•          mgr Eleonora Imbierowicz, 
Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UWr
Wstęp do psychologii: trzy koncepcje zmieniające życie.

 
XIX Festiwal Nauki 1
XIX Festiwal Nauki 2
NASZE KANAŁY