Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Grono pedagogiczne

język polski:
Agnieszka Dziamska
Danuta Godyń
Dorota Kulesa
Małgorzata Ptak
Barbara Wiatrowska
Renata Zajdlic
Dorota Romańczuk - Klaczek

język angielski:
Agata Bielecka
Anna Gałecka
Joanna Kondrak
Magdalena Marciniak
Aleksandra Matyjasik
Anna Piczman
Bartłomiej Siemiński
Katarzyna Szkudelska
Magdalena Szudkowska
Karolina Wiechecka
Anna Wolak-Tomaszewska
 
język angielski techniczny:
Aleksandra Matyjasik
 
język hiszpański:
Małgorzata Sadowska

język łaciński w naukach humanistycznych, język łaciński w medycynie:
Renata Zajdlic

język niemiecki:
Magdalena Janiak
Michał Janiak
Katarzyna Motylewska
Paulina Owsianna
Anna Pawlicka
Agnieszka Sakowska

biologia:
Iwona Andrzejak
Natalia Busselt
Lidia Działak
Leszek Hopen 

chemia:
​Wioletta Kałużyńska
Ewa Mitulska
Bogumiła Kwaśniewska

fizyka:
Sławomir Maciejewski
Jan Milwicz
Grażyna Nowak
Elżbieta Lenard

geografia:
Grażyna Kowalewska
Magdalena Wawrzyniak

turystyka i krajoznawstwo:
Grażyna Kowalewska
Magdalena Wawrzyniak

historia / historia i teraźniejszość / wiedza o społeczeństwie/elementy antropologii kulturowej:
Aneta Bylewska-Kurek
Aleksandra Kudła
Paulina Bączkiewicz
Arkadiusz Podemski
Andrzej Warda

wstęp do psychologii:
Magdalena Kanecka

filozofia:
Agnieszka Dziamska

matematyka:
Alicja Fijałkowska
Olga Mikołajczyk
Iwona Karmowska
Elżbieta Kaźmierczak
Jan Milwicz
Elżbieta Pilch-Pogodska
Arletta Robak

informatyka:
Wiesława Amietszajewa
Iwona Karmowska
Elżbieta Kaźmierczak
Elżbieta Pilch-Pogodska
Andrzej Rusin

podstawy przedsiębiorczości / ekonomia w praktyce:
Paulina Owsianna

edukacja dla bezpieczeństwa:
Andrzej Rusin

wychowanie fizyczne:
Magdalena Grzymska
Anna Kamińska
Marek Kulczewski
Elżbieta Lipińska
Justyna Markiewicz - Kuśmirek
Norbert Napierała
Sebastian Żerkowski

religia:
Beata Dańczak
Bogumiła Zborowska
Łukasz Ściślewski
Tomasz Kowalski

etyka:
Agnieszka Dziamska

wychowanie do życia w rodzinie:
Beata Dańczak

pedagog:
Dorota Bugajczyk
Agata Szymczak

psycholog:
Magdalena Kanecka

doradztwo zawodowe:
Dorota Bugajczyk

bibliotekarz:
Katarzyna Motylewska
Ala Piotrowska-Czarny

świetlica:
Katarzyna Motylewska
Joanna Piasecka-Rusin
Anna Pawlicka


 
NASZE KANAŁY