Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław"

Numer KRS: 0000860748
Numer konta: 05 1940 1076 3216 8631 0000 0000
Zapraszamy do współpracy i zgłaszania inicjatyw, w których realizacji Stowarzyszenie może pomóc.
Kontakt: 
stowarzyszenie2lo@gmail.com 
Serdecznie prosimy o przekazanie darowizn oraz 1,5% podatku dochodowego, za co z góry bardzo dziękujemy!
Rozpoczynamy publikację wywiadów z nauczycielami pełniącymi funkcję Dyrektorów w naszej szkole na przestrzeni lat. Wkrótce zamieścimy kolejne materiały, a poniżej zapraszamy do lektury zapisu rozmów ze śp. panem Dyrektorem Zdzisławem Maciejewskim.

https://2lokonin.pl/aktualnosci/wywiad-z-p-zdzislawem-maciejewskim-bylym-dyrektorem-ii-lo

https://www.lm.pl/aktualnosci/w-drodze-do-palacu-w-morzyslawiu-wspomnienie-o-dyrektorze-maciejewskim?page=3
 
A oto okazja do sentymentalnej podróży w głąb historii naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy streszczenie szkolnych kronik i skany najciekawszych zdjęć:

Zapraszamy do lektury sprawozdania z działań Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum „Morzysław"!

MaciekDebowskiiMikolajPatrzykatFoto
W ramach spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum „Morzysław" w dniu 29 maja 2023 roku odwiedził nas pan Maciej Dębowski oraz pan Mikołaj Patrzykąt. W okresie szkolnym wyróżniali się m.in. jako zdolni koszykarze, a sportową pasję rozwijali na studiach grając w klubach koszykarskich. Pan Maciej poza ukończeniem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym i działalnością biznesową jest uznanym sędzią w ramach struktur Wielkopolskiego Związku Koszykówki, aktualnie sędziując ekstraklasę. Pan Mikołaj ukończywszy fizjoterapię na poznańskim AWFie podjął studia medyczne, które ukończył ze specjalizacją w dziedzinie ortopedii. Przez cały okres studiów pracował na rzecz klubów koszykarskich w Poznaniu oraz w ramach kadr narodowych przy PZKosz. Dzisiaj, poza byciem lekarzem szpitala wojewódzkiego w Poznaniu, może pochwalić się pełnieniem funkcji lekarza kadr piłkarskich PZPN.
Obecna na spotkaniu młodzież z przyjemnością słuchała wypowiedzi naszych gości i zadawała pytania związane ze sportem i zdrowiem. Dziękujemy naszym drogim absolwentom za poświęcony nam czas!
RowniMimoWieku
Grupa uczniów naszej szkoły przez kilka tygodni realizowała projekt „Równi Mimo Wieku" organizując zajęcia naukowe i artystyczne dla seniorów z naszej miejscowości i okolic. Były mini lekcje języków obcych, wykłady, wieczorki z poezją i muzyką, a uczestniczyła w nich spora grupa osób, w tym naszych absolwentów. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum „Morzysław" włączyło się w to piękne przedsięwzięcie nie tylko merytorycznie, ale także sponsorując zakup tortu, który uświetnił uroczystość zakończenia projektu w dniu 16 marca 2023 roku.
 
sport11
W sobotę 14 stycznia 2023 roku absolwenci, miłośnicy oraz uczniowie II Liceum spotkali się w naszej szkole na imprezie integracyjno-sportowej organizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum „Morzysław”. W rozgrywkach piłki siatkowej i tenisa stołowego stanęli naprzeciwko siebie lub obok siebie absolwenci z różnych roczników, aktualni uczniowie i nasi przyjaciele. Ale nie wyniki tych rozgrywek były najważniejsze, lecz możliwość spotkania się i spędzenia czasu w miłej atmosferze. Wszyscy świetnie się bawili!
 
spotkanie1
W piątek, 9 grudnia 2022 roku, naszą szkołę odwiedził pan inż. Jacek Rogalski, absolwent naszej szkoły i magistrant Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W spotkaniu wzięli udział chętni uczniowie z klas trzecich i czwartych. Pan inż. Jacek Rogalski w ciekawy i przejrzysty sposób przedstawił strukturę Wydziału, kierunki studiów i zalety kontynuowania edukacji na jego uczelni. Dziękujemy za wizytę i życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej!
 
spotkanie22
16 listopada 2022 roku w II Liceum gościła pani Anna Pilarska, dziennikarka i szef działu kultury portalu lm.pl w Koninie, a także (a w tym przypadku przede wszystkim) absolwentka naszej szkoły. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum „Morzysław” i było okazją do porozmawiania zarówno na temat II LO, jak i pracy współczesnego dziennikarza. Uczniowie klas 3c, 3d i członkowie Koła Medioznawców na początku poznali mały wycinek szkolnego życia z czasów, kiedy nasze liceum mieściło się w budynku dzisiejszej Akademii Nauk Stosowanych w Morzysławiu. Dowiedzieli się, czego można się nauczyć na studiach dziennikarskich. Poznali też specyfikę pracy internetowego portalu informacyjnego. Dowiedzieli się, jak powstają i są redagowane teksty, jak dziennikarze pozyskują informacje, jak je weryfikują, jak wybierają tematy. Poznali zasady  etyki tego zawodu.
 
spotkanie33
W dniach 26 i 27 września 2022 roku odwiedził nas tegoroczny absolwent, pan Łukasz Rewers.  Podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z zakresu badania historii dwóch rodzin pochodzących z naszego regionu: Godlewskich i Balcerzaków. Pracę faktograficzną nad genealogią i życiem tych rodzin rozpoczął w 2020 roku. Systematycznie opisywał ich losy w dodatku Przeglądu Konińskiego:   „Koninianach",   w   Gazecie   Słupeckiej   oraz   Informatorze   Kazimierza   Biskupiego. Gromadzenie zdjęć, relacji i opisywanie przeprowadzonych rozmów z żyjącymi świadkami nie jest łatwą pracą. Na pewno trzeba wykazać się wieloma zdolnościami, by temu podołać. Prelegenta najbardziej   inspirowała   do   gromadzenia   i   porządkowania   zgromadzonych   dokumentów   postać doktora Godlewskiego - lekarza, społecznika i dobrodzieja naszego regionu. W dalszych badaniach nad historią mieszkańców naszej okolicy, student Akademii Nauk Stosowanych, zamierza skupić się nad represjami komunistycznymi w gminie Kazimierz Biskupi. Życzymy powodzenia w zgłębianiu zakamarków niełatwej, ale jakże interesującej historii naszego regionu. Dziękujemy panu Łukaszowi za poświęcony nam czas i pani Joannie Piaseckiej-Rusin za zorganizowanie spotkania.
 
 
W latach 2021-2022 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław" podjęło również następujące działania zgodne z ujętymi w Statucie Stowarzyszenia obszarami działalności pożytku publicznego:
1.    Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
Nawiązaliśmy kontakt z Instytutem Filologii Romańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podpisaliśmy umowę z lektorem języka hiszpańskiego, panem Davidem Alejandro Thöny Méndezem, dotyczącą prowadzenia comiesięcznych lekcji języka hiszpańskiego online w roku szkolnym 2021/2022. Lekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale także absolwentów i sympatyków szkoły, co najlepiej realizuje ideę zapewnienia wszechstronnego rozwoju absolwentów II Liceum oraz społeczności szkolnej i lokalnej. Stowarzyszenie zakupiło roczną elektroniczną prenumeratę kwartalników językowych: English Matters, Deutsch Aktuell oraz ¿Español?, Sí Gracias. Są one udostępniane nauczycielom języków obcych w naszej szkole do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
2.    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Stowarzyszenie pomogło w doposażeniu szkolnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, finansując zakup repliki ładownicy WP wz. 1923 komplet super repro.
3.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Sfinansowaliśmy zakup dwóch stołów pingpongowych wraz z osprzętem (siatki, rakietki, piłeczki). Zamówiliśmy powiększony wydruk zdjęcia triumfatorów ogólnopolskich rozgrywek Energa Basket Ligi z roku 2022, czyli naszych dwóch absolwentów grających w drużynie WKS Śląsk i wyeksponowaliśmy ich wizerunek przy wejściu do segmentu wychowania fizycznego. Zakupiliśmy dwa komplety strojów sportowych dla  szkolnej reprezentacji (30 koszulek i 30 par spodenek) z logo szkoły i z logo Stowarzyszenia. W ramach działań organizacyjnych zamówiliśmy baner Stowarzyszenia, który eksponujemy na uroczystościach, oraz naklejki z logo Stowarzyszenia, które umieszczamy na zakupionym przez nas sprzęcie.
 

Szkolne wspomnienia

JAK PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU?
W zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce należy wpisać:
 - numer KRS Stowarzyszenia – 0000860748-wnioskowaną kwotę, czyli sumę, którą chcemy przekazać
– nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeśli 1,5% podatku wynosi 50,78 zł, w rubryce podajemy 50,70 zł). Zadeklarowaną kwotę Urząd Skarbowy przekaże na konto Stowarzyszenia.