Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Poznaj historię naszego Liceum

Początki naszej szkoły sięgają czerwca 1965 roku, kiedy to przyjęto do dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego w Morzysławiu 88 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowili wówczas wykładowcy liceum pedagogicznego pod kierunkiem dyrektora magistra Jana Janusa. Już w następnym roku szkolnym (1966/ 1967) liczba uczniów wzrosła do 219, co wynikało z przeniesienia niektórych klas z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Koninie. Wtedy też zatrudnieni zostali pierwsi nauczyciele na pełnych etatach.

Bardzo ważny okazał się rok szkolny 1967/1968. Wtedy to powstały 4 - letnie licea ogólnokształcące na bazie 8- letniej szkoły podstawowej. Do naszego liceum przyjęto wówczas 120 uczniów. W maju 1968 roku mury opuścili pierwsi absolwenci. W 1969 roku zakończyło swoją działalność Liceum Pedagogiczne. Po odejściu jego absolwentów zmieniono nazwę szkoły - od tej pory staliśmy się II Liceum Ogólnokształcącym. Jego dyrektorem został magister Zdzisław Maciejewski. 11 października 1973 roku II Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię gen. Karola Świerczewskiego - Waltera.

W roku szkolnym 1975/ 1976 obok klas liceum ogólnokształcącego utworzono Studium Wychowania Przedszkolnego, do którego przyjęto 77 dziewcząt. Nazwę szkoły przekształcono na Zespół Szkół Ogólnokształcących.

W 1982 roku raz jeszcze przemianowano szkołę - na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych po utworzeniu 2- letniego policealnego Studium Nauczycielskiego.

Swoją pierwszą siedzibę - Morzysław - II Liceum Ogólnokształcące opuszcza w roku 1988. Od 1 września przenosi się do budynku przy ul. 11 listopada (wówczas ul. 22 lipca 7a). Dla tych absolwentów, którzy zdawali maturę jeszcze w Morzysławiu, właśnie tamten budynek i tamto miejsce będzie zawsze " ich szkołą". Trudno się zresztą dziwić. Morzysław miał swoje "miejsca" - dziedziniec obsadzony głogami, ogródek, boiska i stadion, sklep, kościół, a wreszcie wspaniałą aleję topolową, którą codziennie przez wiele lat zdążały do szkoły kolejne roczniki. To wąskie korytarze, rzędy staroświeckich drewnianych drzwi, piece kaflowe, na początku lat osiemdziesiątych zamienione na kaloryfery. Szkoła tętniła od rana do wieczora życiem, uczestniczyła też aktywnie w życiu Konina.

1 września 1988 roku rozpoczyna nowy etap w dziejach szkoły. W budynku przy ulicy 11 listopada kontynuują naukę ci,którzy rozpoczęli ją w Morzysławiu, ale także pojawia się pierwszy rocznik kojarzący szkołę z obecną siedzibą. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli jesienią 1989 roku zostaje odwołany dotychczasowy patron.
Przez pierwsze dwa lata liceum dzieli budynek ze szkołą podstawową (przeniesioną później na Zatorze).

Nowy budynek II Liceum Ogólnokształcącego ma zupełnie inny charakter niż Morzysław. Nie ma tutaj tak ładnego otoczenia czy zieleni (chociaż za kilka lat to się zmieni, ponieważ klasy pierwsze od 2004 roku zapoczątkowały tradycję sadzenia drzewek na powitanie), ale mamy kompleks boisk. Jest też forum - jedyne w swoim rodzaju miejsce spotkań towarzyskich na każdej przerwie, gry w piłkę, happeningów, koncertów.

W latach 90- tych szkoła unowocześnia się. Powstają pracownie komputerowe, a w roku 2001 zostają oddane do dyspozycji uczniów dwie pracownie multimedialne.

Rok 2002 przynosi kolejną zmianę w nazwie szkoły - obecnie jest to II Liceum. 
Z inicjatywy uczniów i nauczycieli w 2004 w wyniku plebiscytu nowym patronem zostaje Krzysztof Kamil Baczyński - poeta i żołnierz, przedstawiciel pokolenia Kolumbów.

Rok 2004/ 2005 był dla nas szczególnie ważny- upłynął pod znakiem przygotowań do nadania szkole imienia i sztandaru oraz jubileuszu 40- lecia istnienia szkoły. 23 kwietnia uroczyście przyjęliśmy imię nowego patrona- Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i otrzymaliśmy sztandar (częściowo sfinansowany ze sprzedaży specjalnych cegiełek). W uroczystości, obok zaproszonych gości, wzięli udział także nasi absolwenci, którzy mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami.

Obecnie jesteśmy jedną z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie. Możemy poszczycić się świetną kadrą nauczycielską, dobrymi warunkami nauki oraz atrakcyjną ofertą edukacyjną. Jednym z najnowszych naszych osiągnięć jest pracownia wiedzy o kulturze, która spełnia też rolę sceny, estrady i salonu wystawienniczego.

NASZE KANAŁY