Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast
kk b

Styczeń 2021

22 stycznia,  2021 roku przypada 100. rocznica urodzin patrona II LO w Koninie –Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- wrażliwego, skromnego  i utalentowanego poety pokolenia Kolumbów, który zamienił pióro na karabin. 27 listopada 2020 roku Sejm ustanowił go jednym z Patronów roku 2021. Choć poeta  zginął w Powstaniu Warszawskim,  w wieku zalewie 23 lat, pozostawił po sobie niemały dorobek poetycki. W uchwale sejmowej czytamy: „W uznaniu zasług K.K. Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prezentując  „Pieśń o szczęściu”, pragniemy zainaugurować początek obchodów Roku K.K. Baczyńskiego w „Drugim”.

Link do teledysku:   https://youtu.be/QCK92s-QFos
 

Luty 2021

W lutym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli online w wykładzie historycznym „Pokolenie Kolumbów – młodzież walcząca”, który przeprowadziła dr Izabella Kopczyńska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Wykład został przygotowany z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W czasie zajęć przypomniana została jego postać, twórczość oraz udział w Powstaniu Warszawskim. Przybliżona została również historia młodych Wielkopolan, którzy brali czynny udział w działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej.
bacz 1
bacz 2

Marzec 2021

KONKURS PLASTYCZNY!
 
W ramach obchodów  Roku  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, biblioteka szkolna zaprasza utalentowanych uczniów II LO  do udziału w  Szkolnym Konkursie Plastycznym inspirowanym twórczością K. K. Baczyńskiego.
 
Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2. Popularyzacja twórczości poety.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni literacko-plastycznej uczniów.

Regulamin Konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich  uczniów II Liceum.
2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest plastyczna interpretacja wybranego utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego lub jego fragmentu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia, collage lub inne) w formacie A3  (29,7 x 42 cm).
4. Prace należy dostarczyć do 9 kwietnia 2021 roku do biblioteki lub sekretariatu szkoły.

5.  Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić następujące informacje:  - imię i nazwisko autora; klasa; tytuł utworu, który stał się inspiracją dla pracy konkursowej

6. Podstawowymi kryteriami oceny pracy będą: pomysłowość, oryginalność i  zaangażowanie uczestnika w stworzenie pracy.

7. Zgłoszone prace oceni Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów do Empiku.

9. Prezentacja zgłoszonych prac, podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi  23 kwietnia 2021 r. w czasie trwania obchodów Światowego Dnia Książki         i Praw Autorskich na szkolnym forum.

Zapraszamy do udziału!
 
 
"NIE WSTYDŹ SIĘ MIŁOWANIA, TWORZENIA I DORASTANIA"
K. K. Baczyński
 

Kwiecień 2021

Szkolny konkurs na przekład wierszy K. K. Baczyńskiego na język angielski rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że w konkursie tłumaczeniowym zwyciężyły:
I miejsce - Roksana Liczbińska (klasa 1d)
II miejsce – Ewelina Staszak (klasa 3a)
III miejsce – Amelia Wallis (klasa 2j)
Wyróżnienia otrzymały:
- Maria Masłowska (klasa 2e)
- Maria Żabińska (klasa 1f)

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za przesłane prace i gratulujemy odwagi w zmierzeniu się z trudną sztuką przekładu wierszy naszego patrona, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Konkurs na list w języku hiszpańskim o naszym patronie rozstrzygnięty!

Młodzież ucząca się języka hiszpańskiego miała okazję wziąć udział w konkursie na list do Hiszpana o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Konkurs ogłoszono 14.03.2021r. a trwał do 9.04.2021r. Jego celem było upamiętnienie naszego patrona w roku poświęconym jego osobie, jak również rozwijanie umiejętności językowych. Zwyciężczynią konkursu została uczennica kl. 1c, Aleksandra Matuszewska, autorka pełnego młodzieńczej energii emocjonalnego listu, który zgodnie z regulaminem nie był jedynie biografią, ale też refleksją nad powodami, dla których właśnie Krzysztof Kamil Baczyński jest patronem naszej szkoły. Gratulujemy serdecznie i załączamy zwycięski list!


¡Querido Pablo!
¿Qué tal? Espero que todo esté bien. Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto. Escribo para decirte sobre un escritor increíble.

Krzysztof Kamil Baczyński – el  patrón de mi escuela. Llevo leyendo sobre él desde hace 3 meses porque me interesa mucho. Pienso que Baczyński es tan fascinante.  Nació el 22 de enero de 1921 en Varsovia. Estudiaba en el instituto ,,Gimnazjum im. Stefana Batorego’’. Fue muy ambicioso porque escribía poemas. En mi mi opinión son muy bonitos. Durante la Segunda Guerra Mundial decidió luchar. Tuvo que ser muy valiente porque los nazis fueron despiadados. Se pusó a combatir, además siguió escribiendo poemas. En 1943 se unió a la unidad militar ,,Batalion Zośka’’. Quiso luchar con los alemánes. Durante la Segunda Guerra Mundial se casó con Barbara Drapczyńska. Fue miembro de la unidad militar ,,Batalion Parasol’’. ¿Sabes que Krzysztof Kamil Baczyński tomó parte en el Levantamiento de Varsovia? Baczyński siempre estuvo en la luna, creó los poemas ,,Miłość’’, ,,Elegia o chłopcu polskim’’, ,,Drzewo’’ y muchos más. Tú tienes que comprobarlos. Bueno, pero¿por qué Baczyński es tan maravilloso? La vida a menudo pone trampas. El hombre joven murió al cuarto día del Levantamiento. Definitivamente fue una persona madura porque dio su vida por su país. Fue un pedazo de pan. Deberíamos apuntar a la gente como él.

Ahora tengo que irme. Escríbeme pronto. Te envío muchos cariños. Y recuerda, en la vida tienes que ser maduro y tomar decisiones que no siempre sean las mejores para ti, pero que sean importantes para el mundo.
Cariños,
Ola

Maj 2021

bbb
Konkurs Koła Naukowego Medioznawców
 
REGULAMIN
 
I. Organizator Konkursu
Konkurs organizuje II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
 
II. Adresaci Konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 1-2 II LO w Koninie.
 
III. Nagrody
Nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z kategorii. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.
 
IV. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa do 31 maja 2021.
 
V. Zasady Konkursu
Uczestnicy wybierają jedną z dwóch kategorii:
1. Nagranie przeznaczone do umieszczenia na serwisie Tik Tok, którego temat przewodni będzie stanowić promocja twórczościK. K. Baczyńskiego.
Nagranie może mieć długość od 30 do 60 sekund. Dłuższe prace nie będą uwzględniane w konkursie. Nagranie powinno być twórcze, a jego inspirację powinny stanowić  wybrane słowa poety. Praca powinna być oryginalna i samodzielna.
 
2. Animacja komputerowa (czas trwania: 3 minuty) zainspirowana biografią lub twórczością K. K. Baczyńskiego. Dłuższe prace nie będą uwzględniane w konkursie. Animacja w sposób twórczy i swobodny powinna rozwijać wybraną myśl poety. Praca powinna być oryginalna i samodzielna.
 
Wszystkie prace prosimy przesłać TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, klasa, telefon lub e-mail autora, nazwa wybranej kategorii. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w konkursie.
 
VI. Pozostałe informacje:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.
3. W konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane i niebędące zwycięzcami innych konkursów.
4. Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
5. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach konkursu.
7. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 09 czerwca 2021 r. i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie: Przewodniczący Jury – Barbara Wiatrowska, członek Jury – Magdalena Janiak.
8. Zwycięzcy konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione, będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
9. Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane do zwycięzców lub wręczone osobiście po rozstrzygnięciu konkursu.
 
Wszystkie prace (we wszystkich kategoriach) należy przesłać na adres: barbarawiatrowska22@gmail.com
do dnia: 16 maja 2021 r.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy mailowy z organizatorami: barbarawiatrowska22@gmail.com