Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Spotkanie Kombatantów AK

19.03.2015
Spotkanie Kombatantów AK

          18 marca 2015r. odbyło się w naszej szkole doroczne Spotkanie Kombatantów.
Goście byli witani już w drzwiach II Liceum w Koninie im. K.K. Baczyńskiego przez uczniów będących członkami Szkolnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, następnie prowadzono ich do sali, w której odbywało się spotkanie.

Po przybyciu wszystkich gości nastąpiło powitanie przez uczennicę II Liceum, Dominikę Wójcik, a następnie uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać części artystycznej, którą otworzyła Nikola Kopeć z kl. 2c wraz z zespołem, piosenką „Znów wędrujemy” do tekstu K.K. Baczyńskiego, naszego patrona i bohatera spotkania.  Mieliśmy także okazję wysłuchać recytacji młodych patriotów II Liceum.

Po części artystycznej przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Linda Wisialska.  Pani Dyrektor serdecznie podziękowała gościom za przybycie, a ponadto podkreśliła, jak ważne dla naszej szkolnej społeczności jest podtrzymywanie ducha patriotyzmu, czego najlepszymi dowodami są Szkolne Koło Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, prowadzone przez panią Aleksandrę Kudłę, oraz Izba Tradycji i Pamięci, prowadzona przez pana Andrzeja Wardę.

Pani Dyrektor powitała także imiennie zgromadzonych gości:

P. Jana Górskiego – Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Wielkopolska
P. Marię Krzyżańską – Vice-Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wielkopolska
P. Kazimierza Denisiuka – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Koninie
P. Józefa Rokicińskiego – Przewodniczącego Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
P. Jerzego Majewskiego – Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
P. Wacława Pikusa – Prezesa Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych
P. Jadwigę Grabiec -Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
P. Kazimierza Samulczyka – Prezesa Zarządu Regionu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
P. Jerzego Góreckiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Katyń”
P. Edwarda Pawlaka - Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich 
P. Krzysztofa Łętowskiego - Związek Inwalidów Wojennych 

 
W spotkaniu kombatantów AK uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta Konina oraz innych instytucji.
 
Następnie kilka słów powiedział pan Sławomir Lorek, dziękując gościom za przybycie oraz podkreślając, że społeczność uczniowską II Liceum w Koninie tworzy młodzież, której w życiu przyświecają godne cele i zasady, a także akcentując wieloletnie zaangażowanie szkoły w szerzenie patriotyzmu. Pan Sławomir Lorek oddał głos osobom chętnym, chcącym powiedzieć „coś od siebie”. Byli to m.in.: p. Jadwiga Górecka, p. Jan Górski, p. Józef Rokiciński czy p. Jerzy Górecki
 
Po przemowach nastąpiła część nieformalna spotkania.

Goście mieli możliwość odwiedzenia Izby Tradycji i  Pamięci oraz spotkania przy poczęstunku.
 
Patrycja Kubala, kl.2D
Koło Naukowe Medioznawców 

ak1
ak2
ak3
ak4
ak5
ak6
ak7
ak8
ak9
ak10
NASZE KANAŁY