Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Newton też był uczniem

„NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM” - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego realizowany od września 2010 r. do marca 2013 r. przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. Koordynatorem programu była p. Alicja Fijałkowska. W projekcie, współfinansowanym przez Unię Europejską, brały udział 24 szkoły z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jednym z podstawowych celów programu było rozbudzanie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i informatycznymi. Stwarzał on uczniom możliwość uczestnictwa w intensywnym cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich we współpracy z nauczycielami II Liceum. W ramach projektu odbywały się wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty jedno- i pięciodniowe (wakacyjne). Kontakt z nauczycielami akademickimi oraz możliwość korzystania z uniwersyteckich laboratoriów pozwoliły uczniom poczuć naukową pasję i poszerzyć horyzonty myślowe.

II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie było jedną z 11 szkół z Wielkopolski i jedyną szkołą z Konina, która przez 3 lata realizowała ten projekt. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów myślących twórczo i niekonwencjonalnie, dla tych którzy mają bardzo rozległe zainteresowania. Kontakt z nauczycielami akademickimi oraz możliwość korzystania z uniwersyteckich laboratoriów pozwalała uczniom poczuć naukową pasję i poszerzyć horyzonty myślowe oraz umiejętności wyszukiwania informacji, planowania eksperymentów, analizy wyników, modelowania rzeczywistości, wyciągania wniosków i prezentowania wyników własnych badań i przemyśleń.

Zajęcia w ramach projektu NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM cieszyły się zainteresowaniem zarówno wśród członków Szkolnego Koła Naukowego, jak i młodzieży spoza koła. Uczniowie wyrażali pozytywne opinie na ich temat i wykazywali chęć dalszego uczestnictwa w programie. Jest to dowód na to, iż zajęcia były odpowiednio dobrane do potrzeb i oczekiwań uczniów oraz spełniały założone cele. Taka forma zajęć rozwija kreatywność i twórcze myślenie oraz stwarza możliwość oryginalnych sposobów i warunków pracy. Uczniowie podkreślali, że przyjazna atmosfera, jaka panowała podczas ćwiczeń, nie tylko sprzyjała zdobywaniu wiedzy, ale także pozwoliła na bliższe poznanie pozostałych uczestników i integrację grupy.
NASZE KANAŁY